B.M.A B.V levert deskundig personeel voor veilig, zorgvuldig en risico gestuurd werken in- en met verontreinigde bodem.

Diensten

Go to R-DLP

R-DLP

De R-DLP begeleidt projecten waarbij mogelijk blootstellings-risico aanwezig is bij grond-roerende activiteiten (bodem gerelateerd). De R-DLP is in staat om maatregelen op- of af te schalen passend bij de risico’s die zich bij de werkzaamheden openbaren in opdracht van de veiligheidskundige. De R-DLP werkt vanaf de veiligheidsklasse ‘Rood vluchtig’ nauw samen met de hogere veiligheidskundige (HVK). De R-DLP beschikt over leidinggevende kwaliteiten. Hierbij is het van belang dat de R-DLP medewerkers aanspreekt op hun handelen en oog heeft voor veiligheids- en gezondheidsrisico’s die zich tijdens de werkzaamheden openbaren. Aanvullend op de reguliere DLP wordt verlangd dat de R-DLP in staat is betrouwbare bodemvocht- en lucht kwaliteitsmetingen uit te voeren.

Go to DLP

DLP

De DLP begeleidt projecten waarbij een mogelijk blootstellings-risico aanwezig is bij grond-roerende activiteiten (bodem gerelateerd). De DLP is in staat om maatregelen op- of af te schalen passend bij de risico’s die zich bij de werkzaamheden openbaren na afstemming met de veiligheidskundige. De DLP werkt vanaf de veiligheidsklasse ‘Oranje’ tot en met de klasse ‘Rood niet-vluchtig’ nauw samen met de middelbare of hogere veiligheidskundige (MVK/HVK). De DLP beschikt over leidinggevende kwaliteiten. Hierbij is het van belang dat de DLP medewerkers aanspreekt op hun handelen en oog heeft voor veiligheids- en gezondheidsrisico’s die zich tijdens de werkzaamheden openbaren.

Go to KVP

KVP

De kwaliteitsverantwoordelijke persoon is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van het werk tijdens de sanering. De KVP is aanwezig op locatie bij kritische werkzaamheden. De KVP is dan het aanspreekpunt voor het bevoegde gezag en de certificerende instelling. Bij niet-kritische werkzaamheden kan de KVP zich laten vervangen door een voldoende deskundige assistent. Onder kritische werkzaamheden wordt verstaan: alle werkzaamheden in de (water)bodem die het resultaat van de (water)bodemsanering (kunnen) beïnvloeden en alle werkzaamheden die van invloed (kunnen) zijn op de verwerking van te verwijderen grond/bagger en verontreinigingen.

Go to Verhuur materialen

Verhuur materialen

B.M.A B.V. Verhuurt materialen ten behoeve van werken in- en met verontreinigde bodem.

Wij zijn 24/7 bereikbaar